Neljä asiaa, joihin keskittymällä saat enemmän irti koulutuksista

Seuraavat ovat neljä tärkeintä asiaa sovellusohjelmien koulutukseen osallistuvalle, kun tavoitteena on oppia hyödyllisiä asioita mahdollisimman paljon (uskon, että useimmat asiat pätevät myös muuntyyppisille koulutuksille):

  • Määrittele omat tavoitteesi koulutukselle
  • Mieti konteksteja, joissa voit soveltaa oppimiasi asioita
  • Keskity opetukseen ja palaa mahdollisiin ongelmakohtiin myöhemmin
  • Käytä ohjelmaa pian koulutuksen jälkeen

Määrittele omat tavoitteesi koulutukselle

Eri yrityksissä henkilöstön osaamista tuetaan eri tavoilla. Uuden oppimisessa oppijan itsensä motivaatio on keskeistä. Määrittele mielessäsi mitkä ovat omat tavoitteesi koulutuspäivälle. Oppimaan motivoitunut mieli on tärkein asia, jonka otat mukaan koulutukseen.

Mieti miten opittua voi soveltaa

Työkalun käytön oppiminen on harvoin itsetarkoitus vaan tavoitteena on työkalun soveltaminen jollain hyödyllisessä tavalla. Oppimismotivaation ylläpitämiseksi tulee aktiivisesti miettiä tapoja, joilla opittua voi soveltaa töissä tai kotona. Eräs tietotekniikkakoulutusten suurimmista hyödyistä onkin harjoitella ohjelmien tarjoamia toimintoja, jolloin osallistujat saavat ahaa-elämyksiä siitä, miten he voisivat jatkossa suoraviivaistaa oman työnsä työvaiheita.

Keskity opetukseen ja palaa mahdollisiin ongelmakohtiin myöhemmin

Jotkut asiat vaativat enemmän pureskelua kuin toiset. Jos sinulta jää jokin asia koulutuksessa ymmärtämättä, kysy ensin kouluttajaa selittämään asia tarkemmin tai antamaan esimerkki. Voit myös viittoa kouluttajan viereesi ja näyttää hänelle mitä näyttöpäätteelläsi tapahtuu.

Tästäkin huolimatta voi olla, että jokin asia ei heti täysin aukene. Tällaiseen tilanteeseen tulee etukäteen varautua ja hyväksyä, että näin joskus käy. Anna alitajunnan jäädä työstämään asiaa, kirjaa asia lyhyesti ylös ja palaa siihen myöhemmin koulutuksen aikana. Pahinta mitä tässä tilanteessa voit tehdä on se, että takerrut kynsin hampain tähän yhteen sinua vaivaamaan jääneeseen asiaan ja teet kaikkesi selvittääksesi mistä on kyse. Samalla lakkaat seuraamasta koulutusta ja pian on monta muutakin asiaa, jotka jäävät ymmärtämättä.

Käytä ohjelmaa pian koulutuksen jälkeen

Kun koulutus päättyy on äärimmäisen tärkeää käyttää koulutuksen aiheena ollutta ohjelmistoa lähipäivien aikana. Pitkäkestoiseen muistiin koulutuksessa läpikäydyt asiat jäävät vasta kun koulutukseen osallistunut soveltaa itsenäisesti koulutuksessa opittuja taitoja käyttämällä ohjelmaa..