Excel: Liikkumisen ja valitsemisen pikanäppäimet

16.11.2015
Tälle sivulle olen koonnut näppäriä liikkumisen ja valitsemisen pikanäppäimiä.

Peruskäyttäjälle pikanäppäimet ovat hyödyllisiä mutta varsinkin isoja taulukoita pyöritteleville tietyt näppäinkomennot ovat välttämättömiä (katso alta Liikkuminen taulukoissa ja Valintojen tekeminen).

Liikkuminen taulukossa

Toiminto Näppäinkomento
Taulukon alkuun CTRL+HOME
Viimeiseen muokattuun soluun CTRL+END
Siirtyminen yhtenäisen alueen reunalle CTRL+NUOLINÄPPÄIN
Vaihtelu Excel-tiedostojen välillä CTRL+TABULAATTORI
Siirtyminen laskentataulukosta toiseen CTRL+PAGEUP/CTRL+PAGEDOWN

Valintojen tekeminen

Toiminto Näppäinkomento Huomioita
Valitse kaikki solut CTRL+A Aktiivinen solu ei ole yhtenäisen tietoalueen sisällä
Valitse yhtenäinen tietoalue CTRL+A Aktiivinen solu on yhtenäisen tietoalueen sisällä
Valitse yhtenäisen alueen reunalle CTRL+SHIFT+NUOLINÄPPÄIN  
Laajenna olemassa olevaa valintaa SHIFT+NUOLINÄPPÄIN  

Tiedon syöttäminen

Toiminto Näppäinkomento
Syötä tämän päivän päivämäärä CTRL+SHIFT+;
Syötä tämän hetken kellonaika CTRL+SHIFT+:
Siirry muokkaamaan solua F2
Hyväksy arvo siten, että koko valittu alue täytetään kyseisellä arvolla CTRL+ENTER
Rivinvaihto ja rivitys päälle yksittäisessä solussa ALT+ENTER

Rivien ja sarakkeiden lisääminen ja poistaminen 

Toiminto Näppäinkomento Huomioita
Lisää kokonainen rivi CTRL++ Kokonainen rivi on valittuna
Poista kokonainen rivi CTRL+- Kokonainen rivi on valittuna
Lisää kokonainen sarake CTRL++ Kokonainen sarake on valittuna
Poista kokonainen sarake CTRL+- Kokonainen sarake on valittuna

Muita näppäinkomentoja

Toiminto Näppäinkomento Huomioita
Piilota aktiivinen sarake CTRL+0  
Tuo nimetyt alueet -ikkuna näkyviin F3 Kun ollaan solualueen syöttämiseen tarkoitetussa kentässä
Dollarimerkkien lisäys soluosoitteeseen F4 Kun ollaan soluosoitteen kohdalla kaavarivillä
Pikakaavio F11 Kun ollaan kaavion lähdealueen sisällä