Word-peruskurssi

Yrityksellesi räätälöitynä
Ota Word haltuun ja selviydy töistäsi nopeammin ja helpommin.
 • Opi hallitsemaan tekstin ulkoasua läpi koko asiakirjan johdonmukaisesti tyylien kautta.
 • Opi luomaan ja muokkaamaan asiakirjamalleja esimerkiksi yrityksen asiakirjapohjia varten.
 • Opi luomaan erilaisia sisennyksiä (riippuva sisennys, normaali sisennys).
 • Opi hallitsemaan sivunumerointia ja asiakirjaan ylä- ja alatunnisteita.
 • Opi luomaan automaattinen sisällysluettelo.
 • Opi liittämään ja asemoimaan kuvia tekstin sekaan.

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jaakko@officekoulutus.fi

Erinomainen opettaja, opetettiin pääasioita ja tärkeitä vinkkejä käyttöön!

osallistuja Word-kurssilla
Koulutus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan
Räätälöinti tapahtuu sähköisen esitietolomakkeen kautta. Sähköisen esitietolomakkeen vastausten perusteella kouluttajan on mahdollista:
 • Tutustua osallistujien lähtötasoon.
 • Räätälöidä koulutus osallistujien tarpeisiin sopivaksi.
 • Tutustua osallistujien yksilöllisiin tarpeisiin.
Esimerkki koulutuksen sisällöstä
Sisältö määritellään tarkemmin esitietokyselyn perusteella!

Ohjelman käyttöliittymä

 • Valintanauha
 • Pikatyökalurivi
 • Ohjelman asetukset
 • Työkirjan tallentaminen

Kappalekohtaiset muotoilut

 • Riviväli
 • Sarkaimet
 • Kappalevälistykset
 • Luettelomerkit

Tyylit

 • Tyylien asetukset.
 • Tyylien käyttäminen.
 • Tyylijoukot.
 • Sisällysluettelon luominen otsikkotyylien avulla.

Ylä- ja alatunnisteiden lisääminen word-asiakirjaan

 • Ylä- ja alatunnisteiden luominen
 • Sivunumerointi
 • Ylä- ja alatunnisteen tallentaminen pikaosavalikoimaan

Taulukoiden käyttäminen word-asiakirjassa.

 • Taulukoiden luominen ja muokkaaminen.
 • Taulukkotyylit.

Kuvien hallinta ja asemointi suhteessa tekstiin.

 • Kuvien lisääminen.
 • Kuvien pakkaaminen.
 • Kuvan sijoittaminen suhteessa tekstiin.
 • Kuvakaappausten tekeminen aktiivisista ikkunoista.

Lomakkeet

 • Lomakekontrollien lisääminen
 • Asiakirjan suojaaminen lomakkeiden täyttämistä varten

Kieliasun tarkistaminen