Pivot koulutus yritykselle

Yrityksellesi räätälöitynä
Tee yhteenvetoja, analysoi, ja havainnollista tietoja Excelin Pivot-ominaisuuksien avulla.
 • Valmistele ulkoisista järjestelmistä saatava data helposti Pivot-taulukon vaatimaan muotoon (Get & Transform -toiminto)
 • Automatisoi tietojen valmistelu raportointi-työkalujen käyttöön (Get & Transform -toiminto)
 • Analysoi isoja tietomääriä Pivot-taulukon avulla
 • Tutustu Power Pivot -tietomalleihin, jonka avulla voit luoda Pivot-taulukoita useasta tietolähteestä
 • Tee Pivot-taulukoista helposti luettavia kaavioita
 • Tutustu yhteenvetojen tuottamisessa hyödynnettävän DAX-kielen perusteisiin

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö

Erittäin hyvä kurssi, asiat käytiin läpi sopivalla tahdilla ja tuntui että niistä on omassa työssä hyötyä. Kouluttaja oli hyvä, selkeä ja positiivinen!!!!

osallistuja Excel-kurssilla
Koulutus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan
Räätälöinti tapahtuu sähköisen esitietolomakkeen kautta. Sähköisen esitietolomakkeen vastausten perusteella kouluttajan on mahdollista:
 • Tutustua osallistujien lähtötasoon.
 • Räätälöidä koulutus osallistujien tarpeisiin sopivaksi.
 • Tutustua osallistujien yksilöllisiin tarpeisiin.
Esimerkki koulutuksen sisällöstä
Sisältö määritellään tarkemmin esitietokyselyn perusteella!

Tietojen jäsentäminen Get & Transform -toiminnolla

 • Milloin get & Transform -toimintoa tarvitaan?
 • Tyhjien solujen täydentäminen Fill down ja Fill up -toiminnoilla
 • Tietojen uudelleenjärjestely unpivot-toiminnolla
 • Sarakkeiden lisääminen Get & Transform -kyselyyn
 • Laskennalliset sarakkeet Get & Transform -kyselyissä
 • Nauhoitetujen vaiheiden toistaminen uudelle datalle

Pivot-taulukot

 • Mihin tilainteisiin Pivot-taulukot sopivat
 • Huomiot Pivot-taulukon lähdealueeseen liittyen
 • Pivot-taulukon luominen
 • Osittajan (Slicer) käyttö Pivot-taulukossa tiedon suodattamisen apuna
 • Pivot-taulukon solujen muotoilu
 • Suhteellisten osuuksien ilmoittaminen Pivot-taulukoissa
 • Laskennalliset kentät
 • Pivot-taulukon lähdealueen päivittäminen

Pivot-kaaviot

 • Kaavioiden luominen Pivot-taulukoiden pohjalta
 • Tyypilliset kaaviolajit
 • Kaavioiden vienti kuviksi

Power Pivot

 • Power Pivot -tietomallin hyödyt
 • Eri vaihtoehdot tietojen tuomiseen tietomalliin
 • Useamman tietolähteen liittäminen tietomalliin
 • Laskennalliset sarakkeet Power Pivot-tietomallissa
 • Pivotointi useamman tietolähteen sisältävässä Pivot-taulukossa
 • DAX-kielen hyödyntäminen tietomallissa