Pivot koulutus yritykselle

Yrityksellesi räätälöitynä
Tee yhteenvetoja, analysoi, ja havainnollista tietoja Excelin Pivot-ominaisuuksien avulla.
 • Valmistele ulkoisista järjestelmistä saatava data helposti Pivot-taulukon vaatimaan muotoon (Get & Transform -toiminto)
 • Automatisoi tietojen valmistelu raportointi-työkalujen käyttöön (Get & Transform -toiminto)
 • Analysoi isoja tietomääriä Pivot-taulukon avulla
 • Tutustu Power Pivot -tietomalleihin, jonka avulla voit luoda Pivot-taulukoita useasta tietolähteestä
 • Tee Pivot-taulukoista helposti luettavia kaavioita
 • Tutustu yhteenvetojen tuottamisessa hyödynnettävän DAX-kielen perusteisiin

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jaakko@officekoulutus.fi

Erittäin hyvä kurssi, asiat käytiin läpi sopivalla tahdilla ja tuntui että niistä on omassa työssä hyötyä. Kouluttaja oli hyvä, selkeä ja positiivinen!!!!

osallistuja Excel-kurssilla
Koulutus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan
Räätälöinti tapahtuu sähköisen esitietolomakkeen kautta. Sähköisen esitietolomakkeen vastausten perusteella kouluttajan on mahdollista:
 • Tutustua osallistujien lähtötasoon.
 • Räätälöidä koulutus osallistujien tarpeisiin sopivaksi.
 • Tutustua osallistujien yksilöllisiin tarpeisiin.
Esimerkki koulutuksen sisällöstä
Sisältö määritellään tarkemmin esitietokyselyn perusteella!

Tietojen jäsentäminen Get & Transform -toiminnolla

 • Milloin get & Transform -toimintoa tarvitaan?
 • Tyhjien solujen täydentäminen Fill down ja Fill up -toiminnoilla
 • Tietojen uudelleenjärjestely unpivot-toiminnolla
 • Sarakkeiden lisääminen Get & Transform -kyselyyn
 • Laskennalliset sarakkeet Get & Transform -kyselyissä
 • Nauhoitetujen vaiheiden toistaminen uudelle datalle

Pivot-taulukot

 • Mihin tilainteisiin Pivot-taulukot sopivat
 • Huomiot Pivot-taulukon lähdealueeseen liittyen
 • Pivot-taulukon luominen
 • Osittajan (Slicer) käyttö Pivot-taulukossa tiedon suodattamisen apuna
 • Pivot-taulukon solujen muotoilu
 • Suhteellisten osuuksien ilmoittaminen Pivot-taulukoissa
 • Laskennalliset kentät
 • Pivot-taulukon lähdealueen päivittäminen

Pivot-kaaviot

 • Kaavioiden luominen Pivot-taulukoiden pohjalta
 • Tyypilliset kaaviolajit
 • Kaavioiden vienti kuviksi

Power Pivot

 • Power Pivot -tietomallin hyödyt
 • Eri vaihtoehdot tietojen tuomiseen tietomalliin
 • Useamman tietolähteen liittäminen tietomalliin
 • Laskennalliset sarakkeet Power Pivot-tietomallissa
 • Pivotointi useamman tietolähteen sisältävässä Pivot-taulukossa
 • DAX-kielen hyödyntäminen tietomallissa