Excel-tehtävien automatisointi makroilla (VBA)

Yrityksellesi räätälöitynä
Säästä aikaa ja vältä virheitä automatisoimalla tehtäviä Excel-makrojen avulla
 • Opi tunnistamaan prosessit, joissa makroilla voidaan saavuttaa merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä.
 • Ymmärrä, että Excelissä kaikki käyttöliittymän kautta tehtävät toimenpiteet, voidaan suorittaa myös makrojen avulla.
 • Opi luomaan Excel-makroja Visual Basic for Applications (VBA) -ohjelmointikielellä.
 • Näe miten yhdistelemällä Excel-makroja ja muita automaatiomenetelmiä voidaan prosessien nopeuttamisessa siirtyä kokonaan uudelle tasolle.

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö

Erittäin hyvä kurssi, asiat käytiin läpi sopivalla tahdilla ja tuntui että niistä on omassa työssä hyötyä. Kouluttaja oli hyvä, selkeä ja positiivinen!!!!

osallistuja Excel-kurssilla
Koulutus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan
Räätälöinti tapahtuu sähköisen esitietolomakkeen kautta. Sähköisen esitietolomakkeen vastausten perusteella kouluttajan on mahdollista:
 • Tutustua osallistujien lähtötasoon.
 • Räätälöidä koulutus osallistujien tarpeisiin sopivaksi.
 • Tutustua osallistujien yksilöllisiin tarpeisiin.
Esimerkki koulutuksen sisällöstä
Sisältö määritellään tarkemmin esitietokyselyn perusteella!

Intro Excel-makroihin

 • Mitä Excel-makrot ovat?
 • Minkälaisiin tehtäviin makrot soveltuvat?
 • Minkälaisiin tehtäviin makrot eivät sovellu?
 • Miten Excel-makrot sijoittuvat suhteessa muihin prosessien tehostamisen menetelmiin?

Makrojen nauhoittaminen

 • Suhteelliset ja suorat viittaukset
 • Makron käynnistäminen painikkeella
 • Makron käynnistäminen pikatyökaluriviltä
 • Makron käynnistäminen näppäinkomennolla

Visual Basic editor

 • Yleisnäkymä
 • Asetukset
 • Koodausta helpottavat työkalut

Ohjelmointikielen peruskäsitteet

 • Muuttujat
 • Vakiot
 • Funktiot
 • Luokat ja oliot

Ohjausrakenteet

 • IF ja ELSE -lauseet
 • Silmukkarakenteet

Excelissä usein tarvittavien toimenpiteiden suorittaminen Visual Basicilla

 • Aktiivisen solun määrittäminen
 • Solujen ja solualuiden muokkaaminen
 • Taulukkosivujen luominen
 • Työkirjan tallentaminen

Virheenhallinta

 • Virheisiin reagoiminen koodissa
 • Step debugger
 • Muuttujien ajonaikaisten arvojen tutkiminen

Tapahtumiin (events) reagointi