Excel-tehtävien automatisointi makroilla (VBA)

Yrityksellesi räätälöitynä
Säästä aikaa ja vältä virheitä automatisoimalla tehtäviä Excel-makrojen avulla
 • Opi tunnistamaan prosessit, joissa makroilla voidaan saavuttaa merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä.
 • Ymmärrä, että Excelissä kaikki käyttöliittymän kautta tehtävät toimenpiteet, voidaan suorittaa myös makrojen avulla.
 • Opi luomaan Excel-makroja Visual Basic for Applications (VBA) -ohjelmointikielellä.
 • Näe miten yhdistelemällä Excel-makroja ja muita automaatiomenetelmiä voidaan prosessien nopeuttamisessa siirtyä kokonaan uudelle tasolle.

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jaakko@officekoulutus.fi

Erittäin hyvä kurssi, asiat käytiin läpi sopivalla tahdilla ja tuntui että niistä on omassa työssä hyötyä. Kouluttaja oli hyvä, selkeä ja positiivinen!!!!

osallistuja Excel-kurssilla
Koulutus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan
Räätälöinti tapahtuu sähköisen esitietolomakkeen kautta. Sähköisen esitietolomakkeen vastausten perusteella kouluttajan on mahdollista:
 • Tutustua osallistujien lähtötasoon.
 • Räätälöidä koulutus osallistujien tarpeisiin sopivaksi.
 • Tutustua osallistujien yksilöllisiin tarpeisiin.
Esimerkki koulutuksen sisällöstä
Sisältö määritellään tarkemmin esitietokyselyn perusteella!

Intro Excel-makroihin

 • Mitä Excel-makrot ovat?
 • Minkälaisiin tehtäviin makrot soveltuvat?
 • Minkälaisiin tehtäviin makrot eivät sovellu?
 • Miten Excel-makrot sijoittuvat suhteessa muihin prosessien tehostamisen menetelmiin?

Makrojen nauhoittaminen

 • Suhteelliset ja suorat viittaukset
 • Makron käynnistäminen painikkeella
 • Makron käynnistäminen pikatyökaluriviltä
 • Makron käynnistäminen näppäinkomennolla

Visual Basic editor

 • Yleisnäkymä
 • Asetukset
 • Koodausta helpottavat työkalut

Ohjelmointikielen peruskäsitteet

 • Muuttujat
 • Vakiot
 • Funktiot
 • Luokat ja oliot

Ohjausrakenteet

 • IF ja ELSE -lauseet
 • Silmukkarakenteet

Excelissä usein tarvittavien toimenpiteiden suorittaminen Visual Basicilla

 • Aktiivisen solun määrittäminen
 • Solujen ja solualuiden muokkaaminen
 • Taulukkosivujen luominen
 • Työkirjan tallentaminen

Virheenhallinta

 • Virheisiin reagoiminen koodissa
 • Step debugger
 • Muuttujien ajonaikaisten arvojen tutkiminen

Tapahtumiin (events) reagointi