Excel-jatkokurssi

Yrityksellesi räätälöitynä
Ota Excelistä enemmän irti ja siirry nosta Excel-osaamisesi uudelle tasolle.
 • Syvennä laskentaan ja funktioiden käyttämiseen liittyvää osaamista.
 • Opi käyttämään Excelin tiedonhallintatyökaluja kuten välisummia ja Pivot-taulukoita.
 • Järjestä tiedot muotoon, jossa voit jatkokäsitellä tietoja helpommin.
 • Tehosta Excelin käyttöä näppärillä oikoteillä ja vähän tunnetuilla nikseillä.

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö

Erittäin hyvä kurssi, asiat käytiin läpi sopivalla tahdilla ja tuntui että niistä on omassa työssä hyötyä. Kouluttaja oli hyvä, selkeä ja positiivinen!!!!

osallistuja Excel-kurssilla
Koulutus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan
Räätälöinti tapahtuu sähköisen esitietolomakkeen kautta. Sähköisen esitietolomakkeen vastausten perusteella kouluttajan on mahdollista:
 • Tutustua osallistujien lähtötasoon.
 • Räätälöidä koulutus osallistujien tarpeisiin sopivaksi.
 • Tutustua osallistujien yksilöllisiin tarpeisiin.
Esimerkki koulutuksen sisällöstä
Sisältö määritellään tarkemmin esitietokyselyn perusteella!

Ohjelman käyttöliittymän nopea kertaus

 • Valintanauhan mukauttaminen
 • Usein tarvitsemisiesi toimintojen sijoittaminen pikatyökaluriville.
 • Excelin tärkeimmät asetukset

Taulukoiden käsittely

 • Excelin käyttöä tehostavat soluvalintojen pikanäppäimet.
 • Automaattiset valinnat Etsi määräten -toiminnon avulla.
 • Pikatäyttö (Flash Fill)
 • Solujen kopioiminen automaattitäytön ja näppäinkomentojen avulla.
 • Solualueiden suojaaminen.
 • Omien solumuotoiluiden luominen ja hallinta.
 • Ongelmatilanteet solujen muotoiluissa.

Kaavat ja funktiot

 • Omien kaavojen luominen
 • Laskutoimitusoperaattorit ja loogiset merkit
 • Suora ja suhteellinen osoite
 • Esimerkkejä ja harjoituksia laskutoimituksiin ja funktioihin liittyen osallistujien tarpeiden mukaan (esim. Jos-, Ketjutus-, Phaku- ja Maksu-funktiot).
 • Tietokanta-funktio

Tiedonhallinta ja yhteenvetojen tekeminen

 • Lajittelu: usean lajitteluperusteen hyödyntäminen, oman lajittelujärjestyksen luominen.
 • Taulukoksi muotoileminen
 • Osittaja (Slicer) hyödyntäminen suodatuksessa.
 • Isoon tietomäärään "porautuminen" suodatuksen ja Slicer-toiminnon avulla
 • Automaattisten yhteenvetotietojen luominen välisummat-toiminnolla
 • Taulukoksi muotoileminen, yhteenvetorivin hyödyntäminen, alueeksi palauttaminen.

Kaaviot

 • Sparklines -toiminto
 • Kaavioiden luominen
 • Kaavion muokkaaminen
 • Kaavioiden käyttö Powerpointissa

Pivot-taulukot

 • Mihin tilainteisiin Pivot-taulukot sopivat
 • Huomiot Pivot-taulukon lähdealueeseen liittyen
 • Pivot-taulukon luominen
 • Osittajan (Slicer) käyttö Pivot-taulukossa tiedon suodattamisen apuna
 • Pivot-taulukon solujen muotoilu

Makrojen nauhoittaminen

 • Mitä makrot ovat ja mihin niitä käytetään Excelissä.
 • Makrojen luominen nauhoittamalla.
 • Suorat ja suhteelliset osoitteet makroja nauhoitettaessa.
 • Makrojen käynnistäminen näppäinkomennoilla tai valintanauhalta.
 • Visual Basic -editorin esittely.