Tietosuojaseloste

Tässä dokumentissa on kuvattu seuraavien henkilötietorekisterien tietosuojaselosteet:

Kaikkia rekistereissä rekisterinpitäjä on:

Sitemedia / Officekoulutus Visio. Pasuunatie 4b A 22 00420 Helsinki. info@officekoulutus.fi

Muut rekistereitä yhteisesti koskevat tiedot on mainittu täällä. Lisäksi dokumentissa kerrotaan evästeiden käytöstä tällä sivustolla.


Uutiskirje-rekisteri

Rekisterin nimi

Uutiskirje-rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen säilytysaika


Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisentai viimeisen markkinointitoimenpit een jälkeen kaksi vuotta.


Koulutusrekisteri

Rekisterin nimi

Koulutusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietosisältö

*Voi asiakkaasta riippuen olla myös luonnollisen henkilön sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään koulutuksen päättymisen jälkeen enintään kahden vuoden ajan.


Kaikkia rekistereitä yhteisesti koskevat tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käytämme luotettavia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena muun muassa IT -järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä.

Nämä asiantuntijat käsittelevät henkilötietoja meidän toimeksiannostamme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Emme luovuta Officekoulutus Vision asiakastietoja palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

Olemme varmistaneet, että kaikki henkilötietojasi käsittelevät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Seuraavat palveluntarjoajat vastaavat tietojen teknisestä käsittelystä ja tallentamisesta

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan käsitellä EU:n ja ETA:n ulkopuolella tietojen tietoteknisessä säilyttämis- ja prosessointitarpeessa, esimerkiksi käytettäessä pilvipohjaisia sovelluspalveluita.

Henkilötietoja käytetään tällöin ainoastaan Officekoulutus Vision omaan tarpeeseen, joka on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4 ”Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysaika”.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkistusoikeus Henkilöillä on oikeus tarkistaa hänestä tallentamamme henkilötiedot. Mikäli henkilö havaitsee tiedoissaan virheellisyyksiä tai puutteita, voi hän pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Hankimme verkkomainontaa mm. Googlelta ja Facebookilta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta Evästeet.

Poisto-oikeus Jos koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Tietoja evästeistä

Sivustomme käyttää evästeitä. Sivustomme evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymiä eikä verkossa suoritettuja toimia voida niiden avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Miten evästeet toimivat?

Kun vierailet verkkosivuillamme, sivustomme lähettää selaimellesi evästeen, joka tallentuu tietokoneellesi.

Evästeiden avulla keräämämme tieto voi olla esimerkiksi seuraavanlaista:

Emme saa emmekä yritä saada evästeiden kautta sellaista tietoa, josta pystyisimme tunnistamaan kuka vierailija oli.

Miksi keräämme tietoja evästeillä?

Voit halutessasi estää evästeiden käytön

Selaimet sallivat evästeiden käytön yleensä oletusarvoisesti. Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksista.

Alla olevat linkit toimivat tämän dokumentin luomishetkellä.