Ohjelmistorobotiikka (RPA) – Eli miten automatisoit tylsät tai työläät tehtävät

Mitä ohjelmistorobotiikalla (Robotic Process Automation) tarkoitetaan?

Ohjelmistorobotti on yksinkertaisesti tietokoneohjelma, joka suorittaa sille annettuja tehtäviä. Erona muihin tietokoneohjelmiin on se, että ohjelmistorobotti voi esimerkiksi

  • Käskyttää webselainta eli klikkailla linkkejä, täyttää lomakkeita ja ladata tiedostoja
  • Avata Excel-tiedoston ja kopioida soluja paikasta toiseen, tallentaa tiedoston jne.

Toisin sanoen ohjelmistorobotti voidaan ohjelmoida käyttämään niitä ohjelmistoja, joita ihmisetkin käyttävät. Ennen kaikkea tulee kuitenkin muistaa, että ohjelmistorobotiikka on yksi apuväline automatisointiin tähtäävässä työkalupakissa.

Miten voit yrityksen työntekijänä hyötyä ohjelmistorobotiikasta?

Ohjelmistorobotiikka ja automaatioratkaisut voivat helpottaa työtäsi monella tapaa. Kun tuntee ohjelmistorobotiikan tarjoamat mahdollisuudet osaa ajatella uudella tavalla omaa työtään ja siinä mahdollisesti olevia kehityskohteita.

Jos työhösi kuuluu ajoittain paljon toistoa sisältäviä työvaiheita, voi näiden työvaiheiden pohtiminen ohjelmistorobotiikan ja automatisoinnin kautta olla hedelmällistä.

Otetaan esimerkki ja ajatellaan että työskentelet asiantuntijana ja työtehtäviisi kuuluu talouden kehitysnäkymien ennustaminen matemaattisia malleja hyödyntäen.

Matemaattiset mallit vaativat syötteekseen ison määrän taloustilastoihin liittyvää data. Oletetaan, että eräs kuukausittain toistuva työtehtäväsi sisältää seuraavat vaiheet:

  • Navigointi tilastokeskuksen sivustolle
  • Tietyn taloustilaston etsiminen
  • Tilastodatan rajaaminen tietyllä tavalla
  • Tilastodatan lataaminen omalle koneelle
  • Tilaston muokkaaminen Excelissä haluttuun muotoon, jotta sitä voidaan hyödyntää matemaattiseen malliin pohjautuvassa ennusteessa

Kaikki edellä kuvatut vaiheet voidaan automatisoida ohjelmistorobotin ja Excel-makrojen avulla. Pääset keskittymään paremmin omaan mielenkiintoiseen erikoisalaasi ja vältät paljon mekaanista ja virheherkkää kliksuttelua vaativan työvaiheen.

Miten yrityksesi voi hyötyä ohjelmistorobotiikasta?

Tyypillisesti erilaiset tietojärjestelmät kommunikoivat keskenään rajapintojen kautta. Kaikki järjestelmät eivät kuitenkaan tarjoa rajapintoja. Joskus rajapintojen kehittäminen jo olemassa oleviin järjestelmiin on mahdotonta tai hyvin kallista.

Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan korvata rajapintojen puuttuminen ja luoda kustannustehokas tapa esimerkiksi tietojen siirtämiseen eri järjestelmien välille. Ohjelmistorobotiikka voi toimia myös väliaikaisena ratkaisuna ongelmaan, jonka juurisyyn selvittäminen kestää kauan.

Nopea ratkaisu voi tällöin olla tiettyjen manuaalisten vaiheiden säännöllinen suorittaminen. Kun juurisyy selviää, voidaan ongelma ratkaista, ja ohjelmistorobotiikkaan perustunutta ratkaisua ei välttämättä enää tarvita.

Officekoulutus.fi tarjoaa konsultointia ja automaatioratkaisuja

Officekoulutus.fi on erikoistunut automaation kehittämiseen liittyvään konsultointiin ja automaatioratkaisuihin. Ratkaisumme pohjauvat ohjelmistorobotteihin, Python-ohjelmointikieleen ja tarvittaessa esimerkiksi Excel-makroihin.

Robotic Process Automation

Ota yhteyttä